بچه ها ترو خدا بیاید اعصابم خیلی خورده

فقط با رابطه باز میشه اونم قبلش باید تحریک بشی

به من گفت همین جلوست خون هم نداره
به شوهرم گفت خون نداره و خیلی جلوست و زود از بین میره دقیقا برعکس بود اصلا روی حرف دکترا نمیشه حساب کرد

1 Likes

چرا شل نشدی؟

1 Likes

:neutral_face:
جونه دیگه
انتظار داری انگشت کنی درد نکنه؟ :rofl:

1 Likes

:rofl: خخخ

نه هنوز تنگ میباشدندندندندی:sweat_smile:

یعنی چی چیکار کنی؟:joy:
شوهرت خودش بلده چیکار کنه :face_with_hand_over_mouth:

سلامتی همه تنگا همه نگرانا :joy:

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

فک میکردم فقد من اینجوریم بعد چن سال هنوزم یمدت ک رابطه نداشته باشم درد دارم:expressionless::sleepy:

:rofl:
ادم روش نمیشه بخنده :laughing:

1 Likes

اسم پروفایلتو عوض کن بزار تنگترین :neutral_face:

3 Likes

تنگای عزیز شاید مشکل از شما نباشه
مشکل از شومبول کوچولو باشه :neutral_face::sweat_smile:

2 Likes

نبابا هم‌ من تنگم کم همسرم :see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:… دیگه این یعنی… :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::raised_hand_with_fingers_splayed::raised_hand_with_fingers_splayed::raised_hand_with_fingers_splayed::raised_hand_with_fingers_splayed:

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.