بچه ها ترو خدا بیاید اعصابم خیلی خورده

راس میگه خو دختر باید تو رابطه پررو باشه ها خجالتی باشی گاوت زاییده

1 Likes

هیچ وخ باز نمیشع؟

1 Likes

من خجادتی نیستم اصلااااا ولی درد داشتم

1 Likes

چرا عزیزم باز میشی با ژل لو بریکانت کارت حله ولی زیادی تنگیم بدون سانسور بگم بزور میدن تو:joy:

خوش بحالت من خجالتی ام:neutral_face::neutral_face: باید روخودم کار کنم پررو شم پررو شدم البته یکمی:rofl: شوهر نیس ولی:joy::joy:

زر زدن
ب منم گفتن نمیتونی خودتون خیلی خونریزی میکنی باید بیای عمل سرپایی بشی با جراحی برداریم شوهرم گفت بریم گفتم همینم مونده برم بگم دکتر پردمو بزن
درسته یکم اذیت شدم ولی اونقدرام وحشتناک نبود ک دکتره بهم گفته بود

2 Likes

بعد چن بار چی خوب شد؟

1 Likes

ینی بعد چن بارم خود ب خود نشد باز؟

منم دقیقا :expressionless:

نمیدونم والا نشمردم
ولی خوبه دیگه گشاد نمیشی
من الانم بعد از ۸ سال چند روز رابطه نداشته باشیم عین اولش میشه

1 Likes

مگه به این زودی میخوای رابطه داشته باشی؟؟؟

غمگینم حتما خیلی سخته نه

1 Likes

چرا سخت باشه
خیلیم خوبه ب نظرم. این همه مردم دنبال تنگ کننده و اینا هستن ما خدا دادی داریمش

درد شدید ندارم؟

1 Likes

بهم گف اونجات کوچپلوعه

1 Likes

نه ‌‌‌

یامور جان امروز انگشت کردم یکم سوخت اون سوزش ا چیه

عشقم امرو شوهرم انگش کرد سوختم. خودمم تو خونه اومدم یکم ببرم نرف چرا؟ عادیع؟

2 Likes

بله به منم گفتن خیلی تنگه که بعد از ۳سال عروسی هر روز و هر شب با جیغ و داد و هوار :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

معلومه با ناخن میسوزه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.