بچه ها بیاین ببینید این چه جیگره😍 نبینین پشیمون میشین

@nadiya صبرکن من ایدیمو بدم تلم کاذ نمیکنه:persevere::neutral_face::broken_heart:

1 Likes

بده هستم

مگه میشه:sweat_smile::sweat_smile:

@Reihaneh84

برو چک کن تلتو به کدوم بنده خدایی پیام دادم:expressionless::broken_heart:

1 Likes

@nadiya بیا اومدم ببخشید من هی تو گپت پیام میذارم

1 Likes

الان کی پاسخگو هست ؟ من روش کراش زدم قلبم داره میتپه
@u1035242 شما پاسخگو باش الان بیخیال ممد شدم :expressionless: اینو میخوام فقط

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

بازم کوفته این دفعی کوفته برنجی :joy::joy::joy::joy:

دارم شوهرمو از نوک سر تا نوک پا زیارت میکنم
والا :joy::joy::joy::joy::joy:

قدر دان هدیه خدا هستم :rofl::rofl::blush::prayer_beads:

1 Likes

بیا وردار ببر واسه خودت

2 Likes

افرین ادامه بده:sweat::sweat_smile::sweat_smile:

مرسی بیا اماده شو داره میاد خواستگاری چی بموشم ؟

2 Likes

یه لباس الماس گرفتم برات بموش

1 Likes

بده نمیشه ممد به عنوان فامیل اونا بیاد ؟

2 Likes

چ جوری میزاری مال من نمیشه:face_with_head_bandage:

1 Likes

میاد صبر کن:sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

نه بابا کی به کیه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.