بچه ها به نظرتون

یه مرد خوشحال میشه از اینکه زنش رو عذاب بده و زنش گریه کنه

9 Likes

در حالت طبیعی نه …

3 Likes

اگه دوستش داشته باشه نه:roll_eyes:

1 Likes

دارم دیونه میشم انقدر گریه کردم

اگر مريض باشه اره :cry:

1 Likes

:sob::sob::cry::cry:بچه ها کم آوردم

مشکلتون سر چی هس؟

1 Likes

سرکار نمیره ۱۵ روزه بیکاره

خب شاید کار پیدا نمیکنه .دنبالش میره؟

1 Likes

از کی خوابیده
خب تو چرا گریه میکنی
توام بیخیال باش

1 Likes

نه نمیره میخوابه تا بعدازظهر همش میگه میرم درست میشه

1 Likes

با پدرش صحبت کن

1 Likes

هیچی پول نداریم دارم دیونه میشم تا کی بکپه آخه

2 Likes

بیدارش کن خو

1 Likes

اونا اصلا براشون اهمیت نداره رفتن مسافرت

نه عزیزم چرا باید از عذاب یه انسان خوشحال بشه اونم خانومش

1 Likes

میگه ولم کن دندونمو باد کرده

1 Likes

باش صحبت کن اگه بازم بی اهمیت بود و دنبال کار نرفت تهدید کن به خانوادت میگی و ترکش میکنی

1 Likes

من واقعا دارم عذاب میکشم خودشم میدونه و اهمیت نمیده

1 Likes

مردای ایرانی اره :sweat_smile: ولی یکی دیگه گریه کنه جونشونم میدن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.