بچه های گل سایت میشه بیاین دورتون بگردم💖

فدات دختر جذاب🫀:heart:

1 Likes

عشقی که اجیییم جذاب توووویی:kissing_heart::gift_heart::maple_leaf::heartbeat::heavy_heart_exclamation::herb::blue_heart::shamrock:

1 Likes

عههه
یادش بخیر هم دوره رابی و الهام اینام

دیگه نی نی نداری؟

2 Likes

میدونم عزیز از،بچه های،قدیمی هستی ولی،کدومشون دقیق نمیدونم.مهنام ازبچه های قدیمه چقدرچتای قدیمی خوندم یادم اومد :neutral_face:
ایخواهر الزایمر گرفتم بعد،پسر اولیم سه بار باردار شدم دوتاش سقط شد اخریشم که فسقلیم یک سالشه :blush:

1 Likes

ای خداااا:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:مبارک باشه
در جریان یه سقطت بودم بعدش دیگه همه رفتیم
خداروشکر که دامنت دوباره سبز شد

2 Likes

خدانکنه گل قشنگم:blue_heart::green_heart::heart::rosette::rose::rose::kiss::kiss::kiss:

2 Likes

توبیشترترمهربون:green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::heart::heart::heart::heart::heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::rose::rose::rose::rose::rose::rose::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::heart::heart::heart::heart::green_heart::green_heart::green_heart::green_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart:

1 Likes

🫀🫀🫀🫀:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

:rose::rose::rose::rose::rose::heart::heart::green_heart::heart::heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::kiss::kiss::kiss::kiss:

2 Likes

خدانکنه مهربون:blue_heart::blue_heart::green_heart::heart::heart::yellow_heart::kiss::kiss::kiss::rose::rose::rosette::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::yellow_heart::heart::heart::green_heart:

2 Likes

:green_heart::shamrock::heart_eyes::herb::heartbeat::kiss::kissing_heart::two_hearts::kiss::kissing_heart::kiss::heartbeat::herb::heart_eyes::green_heart::green_heart::fallen_leaf::heavy_heart_exclamation::purple_heart::heart::heart_eyes::heart_eyes::blue_heart::sparkling_heart::maple_leaf::kissing_heart::two_hearts::ear_of_rice::maple_leaf::gift_heart::kiss::heartbeat::heartbeat::kissing_heart::kissing_heart::kiss::heart_eyes::heart_eyes::heart::purple_heart::fallen_leaf::purple_heart::sunflower::yellow_heart::heavy_heart_exclamation::shamrock::shamrock::heart_eyes::herb::heartbeat::kissing_heart::two_hearts::heart_eyes::heart::herb::green_heart::green_heart:

1 Likes

فدات گلم عزیزی :kissing_heart::kissing_heart:
بعد،سقط اولیم ی سقط دیگه داشتم بع جرات میگم مرگ رو دوباره تجربع کردم سر بارداری چهارمم کارم شده بود هرروز زیر سرم و هرروز امپول زدن اما خداروشکر گذشت :relaxed:

3 Likes

:heart::heart::heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::heartbeat::heartbeat::green_heart::green_heart::blue_heart::blue_heart::blue_heart::bouquet::bouquet::dancer::rose::rose::rose::kiss::kiss::kiss::kiss::blue_heart::green_heart::green_heart::heart::yellow_heart::heartbeat::heartbeat::kiss::kiss::rose::rosette::bouquet::bouquet::green_heart::heart::heart::green_heart::heart::yellow_heart::heartbeat::heartbeat::bouquet::rosette::rosette::rose::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::hugs::hugs::hugs::blue_heart::blue_heart::green_heart::heart::heart::yellow_heart::yellow_heart::rose::rose::rose::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::kiss::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::blue_heart::green_heart::heart::yellow_heart::yellow_heart::yellow_heart::heartbeat::heartbeat::yellow_heart::yellow_heart::green_heart::green_heart::blue_heart::blue_heart::kiss::kiss::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

ان‌شاءالله که هر چی میخوان همون بشه:butterfly:

2 Likes

ممنون گلم ان شاء الله شماهم خوشبخت وعاقبت بخیر باشی :green_heart::heartbeat::heart::shamrock::herb::heavy_heart_exclamation:

2 Likes

ممنون گل من

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.