بچه های نازی آباد ؟؟؟؟؟؟؟

مغازه های نازی آباد بازه یا بسته اس؟
میخوام لباس مجلسی بخرم

3 Likes

بازه برو بخر
اونجا همیشه بازه

1 Likes

مرسی گلم
گفتم تهران و تعطیل کردن شاید مغازه ها هم بسته باشه

2 Likes

نه مغازه ها بازن

1 Likes

:blue_heart::sparkling_heart::green_heart::yellow_heart::purple_heart:

2 Likes

بازه من امروز رفته بودم

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy: برا تو همه جا بازه

2 Likes

مرسی گلم

3 Likes

پس چی :grin::grin::grin::grin::grin:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.