بچه هابیان بگین جنسیت این چیه

سلام دوستان هرکی بلده بگه این بچش چیه

8 Likes

حس میکنم پسر باشه

1 Likes

نورا جون باردار شدی :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

انگار پسره

1 Likes

دختره

1 Likes

ن مال کسی ازدوستام گفت ببین چیه

بچه هاکسی بلدنبودبگه بچش چیه

پسره

پسره

پسر ه

1 Likes

فک کنم پسره

به نظر میاد پسره

سالم و سلامت

پسره

انشاالله

پسر:heart_eyes:

پسر:heart_eyes:

پسر، جمجمه اش بزرگه

یا دختره یا پسر
بازم سوالی داشتین در خدمتم

1 Likes

بیشتر شبیه پسره

بنظره منم یا دختره یا پسر:no_mouth::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.