بچها شما اگه یه مارمولک...

ببینیدچکارمیکنید؟
داره گرمامیاد ماحیاطمون مارمولک داره بافصل گرماسروکلشون پیدامیشه خییییلی میترسم ازمارمولک خیییلی ب حدی ک بعددیدنش تپش قلب میگیرم سردمیشم باید۵دقیقه یجابشینم. حالم بهم میخوره ازشون ازالان دارم غصه اومدنشونومیخورم:cry::cry:.

حالاخودم ب درککک
مشکلم انجاست دخترم حتی ازیه کفشدوزک یایه مورچه یاحتی پروانه هم بشدتتتت میترسه خیلیااا یعنی اگه ببینه چنان جیغ میزنه گریه میکنه ک خودمم دستوپام شل میشه. حالا میگم نکنه موقع بازی توحیاط یاوقتی میخابره دستشویی یه مارمولک ببینه بترسه لکنت بگیره شب ادراری بگیره چ خاکی توسرم بریزم:sob::sob::sob:

16 Likes

چون ازیه کفشدوزک وپروانه ب این خوشکلی میترسه مارمولک ک جای خودداره چیکارکنم سمی چیزی واسه مارمولکاپیدامیشه:weary:؟

1 Likes

:lizard::lizard::lizard::lizard::lizard:متنفرمممم ازشون:sob::sob:

3 Likes

واییییی درکت میکنم.خدا ورشون داره نکبتای چندش رو.دقیقااااااا حیاط کوفتی ماهم داره.:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:میان پشت شیشه.مارمولک ک نیستن اینا اژدهان بس زشت و بی ریختن.
من کار ندارم کی هست یا نیست یا چه موقعیتیه شوهرمم میدونه چنان جیغی میزنم ملت بریزن بگن چشه.
خونه مامانمم گاهی از این ریزا ببینم جیغغ بنفش میزنم:expressionless:
گاهی گریه م میگیره دیگه :sob::sob::sob::broken_heart::broken_heart:
از بس میترسم و بدم میاد.
چسب مارمولک بگیر بزار تو حیاط جاهایی ک میدونی داره.خبر مرگشون بیان رد بشن از روش.برن به درک

6 Likes

مام حیاطمون داره… یه باریکیش اومده بود خونه. کامن خالی کردم روش. تاثیر نداشت. یکم سرش گیج خورد. از بالا پرده افتاد پایین. درو بازکردم التماسش میکردم بیا برو بیرون :sweat_smile::sweat_smile::rofl::rofl:

5 Likes

همین خونمون داره.من کلا تابستون ک میشه افسردگی میگیرم متنفرم از اب وهوای اینجا.بعد این نکبتا هم اضافه میشه دیگه روانیم .
کاش ازاین خونه زودی بریم:sob::sob:

3 Likes

وااای آره منم بعضی وقتاگریه م میگیره نمی تونم اصلادست خودم نیس.

وای چسب ک خیلی ناجور :woozy_face::woozy_face:
مارمولکایه خونه ماهم خیلی بزرگن خیلی انگاراستخون دارن

1 Likes

واای چ جرعتی من غش میکنم:woozy_face:

2 Likes

وای خاطره یه کوچولو اومده بود از زیر در داخل من با جارو برقی دنبالش بودم ک بگیرمش وای خدا…یادم نمیره شوهرم نبود من با جارو دنبالش.هم میترسیدم هم میخندیدم از هیجان.ینی خل شدم اون شب.بعد حس کردم گرفتمش.ولی مطمئن نبودم.جارو گذاشتم توراهرو تا صبح ک شوهرم از شیفت اومد برد کیسه تکوند گفت خبرش تو کیسه بوده ولی زنده.نکبتتتتتت سخت جون:neutral_face::neutral_face::neutral_face:

3 Likes

من تابستونو دوس دارم فقط ازاین جونورابدم میاد حالامشکل دخترمم اضافه شد:cry:

2 Likes

مجبوربودم. تنهابودم اگه میرفت دیگه نمیتونسنم پیداش کنم… داشتم با دوستم حرف میزدم چنان جیغی کشیدم دوستم ترسید… یه مارمولک سبز بود :cry: انقدم سگ جان بود نمیمرد. با دمپایی لهش کردیمم نمرد… اخر شوهرم گرفت یه چوب کرد تو دهنش :rofl:

2 Likes

نمیمیرن لعنتیا

2 Likes

واااای من اصلانمیتونم نزدیکشون بشم میمیرم بخدامیمیرم:grimacing:

3 Likes

نه من نفرتتتت دارم از هوای گرم.اسفند تا آذر اخلاقم هاپویی و اعصاب ندارم.دلم نمیخاددددد هیچ جا برم چون گرمه هوا و عرق میکنم و …
همش توخونم افسرده میشم دیگه.
کاش خدا نجاتمون بده از اینجا:sob:
من ک نمیتونم بکشم مارمولک چسب جلو در حال بزار ک حداقل بگیردشون برن گم شن سریع

3 Likes

منم خیلی میترسمممم. ولی اون لحظه مجبوربودم

3 Likes

دقیقا چون اگر گم و گور بشن دیگه مگه پیدا میشن باید جمع کنی زندگیو و بشوری.منم با اینکه میترسیدم با جارو افتاده بودم دنبالش

3 Likes

هدف خداازآفریدن ایناچی بود:woozy_face::woozy_face::woozy_face:

3 Likes

ولی بازشجاع ترازمنی:joy:

3 Likes

دقیقاااا بی ریخت و بدترکیب…
عاقا اصلا باشن دور و ور من نیایییییییین من بدم میاد.خدایا چه گناهی کردم.شوهرم میگه نترس و…
ولی دیگه میدونه من از رو بچه بازی نمیگم واقعا میترسم.ببینم اشکام میریزه فقط…
برا همین سعی میکنه نیان توخونه چون من سکته میکنم:neutral_face::expressionless:

3 Likes

تو خونه م میان یا فقط حیاط،؟بیاد تو خونه مجبورییییی
وقتی کسی نباشه بکشدش برات

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.