بچها سلین کو

@Selena8379
@U3574627

2 Likes

من میکرو کار میکنم، انگشتی ها یک بار مصرف
سوزن بلید هم یکبار مصرف

1 Likes

من فکر کنم جایی که رفتم میشوره:triumph:

1 Likes

اخه چطور ممکنه :sweat_smile:
اگه اینطور باشه خودشو مدیون کرده که

1 Likes

نمیدونم خدا رحم کنه سر بی عقلیم

1 Likes

نه استرس نداشته باش، اون انگشتی ها نسبت به باقی لوازم قیمتی نداره، همچین کاری نمیکنه
ولی واسه دفعه بعد پیش هرکی رفتی ازش بخواه، جلو چشمت وسایل رو باز کنه

1 Likes

نمیدونم مطمئنم میشست
دیگه غلط بکنم برم
میخوام برم تست بدم :face_with_head_bandage:

1 Likes

اگه از استرست کم میکنه تست بده
و به نظرم به تتو کارت بگو بابت این موضوع
بانی گپ ببخشیدا :sweat_smile: @u1000005

1 Likes

یه سال گذشته
چ فایده داره

1 Likes

جدی :neutral_face:
فکر کردم تازه زدی

1 Likes

راحت باشین بابا:heart_eyes::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.