بچها۲سالگی‌واکسن نداره درست؟

بنیامین آبان‌ماه تولدشه

نمیدونم‌داره یانه

حضورذهن‌ندارم

3 Likes

نه آخریش ۱۸ ماهگیه بعدم ۶ سالگی

3 Likes

اها اوک عشقم‌مرسی

2 Likes

نه نداره عزیزم

1 Likes

بگردمت مرسی توفکرش بودم خیلی فراموشکار شدم‌خیلی

1 Likes

۱۸ ماهگی فقط واکسن دارن

1 Likes

:rose::rose::rose::rose:

1 Likes

نه عزیزم رفت تا ۶سالگی

1 Likes

عه چ خوب من فک کردم ۲ سالگیم باید بزنیم همش نگران بودم باباش نیست این بچه رو چطور ببرم و بعدش چطور تحمل کنم اذیت شدنش رو
خداروشکر نداره دیگه :heart_eyes:

2 Likes

نداره خیالت راحت :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.