بچم انگار سقط شد🖤🖤🖤🙂+عکس بدتون میاد نیاین

۲۰۲۱۱۱۲۲_۲۱۴۹۲۰
![۲۰۲۱۱۱۲۲_۲۱۴۹۳۲|666x500ad://iY9rKt0v31cj5yw7ejCUoPk7KyJ.jpeg)
دیشب یهویی از هوش رفتم بعد مامانمو شوهرم به زور اب و اینا بهوش اومدم بعدش دیگه درد ندارم این یعنی نینیمه

  • فهرست موارد
12 Likes

خیلی درد بدی بود از هوش رفتنش بدتر ولی دلم باز برا نینیم تنگه

2 Likes

:disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved:

1 Likes

بقایا مونده هنوز؟

:pensive::pensive::pensive::pensive::pensive::pensive::broken_heart:

1 Likes

:black_heart::broken_heart:

عزیزم ۷ روز بعد سقطت باید بری سونو بدی

1 Likes

اره دکترم گفت بعد چن ماه میشع اقدام کرد ؟

1 Likes

به من ک گفت ماه بعد اقدام کن ی سال گذشته هنوز اقدام نکردم

2 Likes

چندماه زیاده من سقط کردم ماه بعداقدام کردم دوماه نشدباردارشدم بچمم خداروشکر موند چیزی نشد

3 Likes

چن روز خونریزی داشتی

1 Likes

این جفت جنین نیست

1 Likes

نمیدونم چین

1 Likes

عزیزم چطوری افتاد 2 تا سقط تجربه دارم
چنتا افتاد

1 Likes

یکی جفت باید باشه که بهد جنین میاد
یکی هم جنین
جفت بمونه داخل رحم برات خطرناک

2 Likes

اولش که قرصو خوردم بعد دوساعت خیلی کم خون اومد ولی بعدش خیلی زیادتر شد رفتم دسشویی دیدم یه پرده جلو واژنمه انگار ابجیم گفت با دیت بکشش انگار کیسه اب بود ولی توش هیچی نبود بعد اومدم نشستم مادرشوهرم باز اومد جلو اون نمی تونستم ببینم بعد دیدم یچی ازم رد شد بعد رفتم دیدم خون لخته توش انگار سفید سفیده بعدش درد شدید داشتم گریه میکردمو اینا شام‌مامانم اورد میخواستیم بخوریم من چشام چهارتا میشد و تاریک و اینا پاشدم برم دسشویی مامانم همرام بو که نفهمیدم چطور ی و اینا از حال رفتم فقط اون احظه یادم اومد مامانم جیغ میزد و اینا بعدش اومدم شام خوردم دستام میلرزید حسم میکردم زیر یه چی هست بعد رفتم عوضشون کنم دیدم این دوتا ازم افتادن فک کنم وقتی بی هوش شدم افتادن و بعد افتادن اینا دیگه دردی ندارم

3 Likes

آره احتمالا کیسه آب جنین با هم افتاد

1 Likes

بقایا حتنا هست بعد سقط سعی کن کاچی گرمی بخوری بشوره ببره چند روز بعد برو سونو بقایا رو چک کنن برات تا زودی دفع شه
همون لخته مخته هست چیزی نیس

2 Likes

خیلی مراقبت کن گرمی جات خیلی بخور حموم نرو 10 روز غسل های زایمان کامل انجام بده
سعی کن تنها نباشی 40 روز

2 Likes

فک کنم این ساک باشه بچه توشه

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.