به ما ربط ندارد ⁦❤️⁩

بادنجون چیه؟:grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:expressionless::expressionless::eggplant::eggplant::eggplant:توتتت

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

بااجازه بادمجون ک میشود ک*ر:sweat_smile:

2 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:برو بخواب وقته خوابته:rofl::rofl:

2 Likes

باشه.:cry:
شببخیر:eggplant::kiss::heart::joy:

1 Likes

شببخیر :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

منم بیخیالم بخدا ب اونا چه پول خودمونه :crazy_face::stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

به کسی ربط نداره :joy::eggplant:

1 Likes

به تو ربطی نداره :joy: به عجب کپی

1 Likes

دقیقااااا

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:باشه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.