به مادرشوهرم گفتم

به مادرشوهرم گفتم امشب بیا خونمون
هیچکس نیست

اونم اومده بود, اینقد در زده بود هیشکی نبوده

الان چند هفته س جوابمو نمیده
به نظرتون ناراحت شده
من راسشو گفتم.هیچ وقت بهشون دروغ نمیگم …

به نظر شما من عروس بدیم:see_no_evil::joy:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

34 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:حقشه

5 Likes

نه عزیزم تو خوبی قدرتو نمیدونن

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

اره بابا:joy::neutral_face:

3 Likes

تکراری بود:joy:

2 Likes

گفتی هیچ کس نیست بازم اومدع :neutral_face::joy::joy::joy:

4 Likes

اولین بار شنیدنش ولس خیلی باحال بود:joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:.

2 Likes

من خیلی شنیدم:grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

اومم

2 Likes

تو خیلی خیلی خوبی …اون عروس ب این خوبی ندیده:blush:

3 Likes

اره بابا:joy::neutral_face:.

2 Likes

دهنت سرویس فکر کردم جدی میگی:joy::joy::joy:

3 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy: اوپس

2 Likes

یه جوکه قبلا خونده بودم تو اینستا:joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

من مادر شورعر ندارم خاهررررر مجردم مجرردددد

2 Likes

دریااا ایز دت یو :neutral_face::no_mouth:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.