به زندگی لبخند بزن🍃😊💫

فدات :revolving_hearts:

2 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

خخخخخخخ صداشو درنیار
یواشکی بریم از اینجا:rofl::rofl::rofl:

2 Likes

بریم :face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::shushing_face::shushing_face:

2 Likes

شقایق عکس پسرتو میزاری ببینم:heart_eyes:

1 Likes

فقط از کنار دیوار برید:grin::grin::joy::joy::joy::joy::joy::joy::laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

منظورت پیاده رو هستش؟:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

من کلا باخندیدن
:joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :crazy_face: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: :joy: زندگی میکنم

1 Likes

افررررررررین:+1:t3::grin::grin::grin:

1 Likes

چه مطلبی جالبی عزیزم :ok_hand::ok_hand:
ولی عزیز ما هر چی لبخند می‌زنیم زندگی اخم می‌کنه …:pensive: دست خود زندگی هم نیست :face_with_thermometer:

1 Likes

قربونت:kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes:

دقیقا:pensive::pensive:

1 Likes

نه دویدن:laughing::laughing:

یافتیدم گپ هاتو:rofl::rofl::rofl::rofl:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.