به خاطر همین چیزاس بهشت نمیرم‌🥴 😂

زغالش هست جوجش نیست چون هرچی اونجا بره زغال میشه:joy:

4 Likes

ناهار نخردمه:smiling_face_with_three_hearts::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

نمیشه ی جایی سفارش بدیم بین بهشت و جهنم خداواسمون درست کن همگی بریم اونجابزن برقص و جشن و جوج و قر ؟:rofl::rofl:توبهشت بزن برقص نیست جهنمم ک اتیشمون میزنن من اعتدال میخوام:joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:ها باس جوج جهنمی بزنن مثلا مرغایی که کارای زشت میکردن بردنشون جهنم

2 Likes

:joy::joy::joy::joy: واااای نگوووو
زغال جوجه باید بخورن

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

پس منم بخاطر همین نمیرم بهشت:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

مجبوریم ،،،،دستامون با پشت شلوار تمیز میکنیم عیب نداره:rofl::rofl::rofl:

2 Likes

بفرما جمعیت اومد پایین :joy::joy::joy:نکنین این کارا رو واس خاطر یه جوجه:joy::joy::joy:

1 Likes

توروحت:rofl::rofl:

1 Likes

اره دیگه:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

خیلی خوب بود:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

ممه نانم :rofl:

تو ممه هات :yum::joy:

1 Likes

ها اینم فکر خوبیه :joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy:🤦🏻‍♀
تو

1 Likes

واقعا متاسف شدم با دییدن این تایپک… همه چیزو به مسخره میگیرین خیلی زشته

بهشت نصیب همتون بشه آمین.

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

ای بابا … پس کجا برم اخه . :joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.