به خاطر همین چیزاس بهشت نمیرم‌🥴 😂

:crazy_face: :woozy_face:

32 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
منم نمیرم:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes

با خودتون دستمال مرطوب ببرین:joy:

2 Likes

والا
تو بهشت هم مودبن ادم معظب میمونه
نمیتونی پاتو دراز کنی :joy::rofl:

3 Likes

اورین اینم فکر خوبیه
چون که فکرت خوب بود تورو هم باخودمون میبریم

2 Likes

ممنونم بابت لطفتون:joy:

2 Likes

خارش میکنم خواهر :grin:

1 Likes

من جهنم میدوستم:joy:

2 Likes

به قول پنجعلی
منم میامممم

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

من عاشق بهشتم
:stuck_out_tongue::stuck_out_tongue:
حتی با نوچ شدنای دستم

3 Likes

سر راه منم بردارین بریم

2 Likes

:grin::grin::grin::grin:

3 Likes

تازه ذغال مغالم تو بهشت خبری نیس کبابی جوجی بره بریونی چیزی بزنیم بر بدن
همششش آب دوغ خیاره:joy::joy::joy:
ذغالام اونوره هایده مهستی و بربچشون جوج میزنن

4 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

راس میگه هااا:wink::joy::joy::heart_eyes::joy:

2 Likes

نااااااااهار بخردی !!:rofl:

2 Likes

اصن بهشتم عاشقته :heart_eyes::kissing_heart:

2 Likes

ها والا :grinning_face_with_smiling_eyes:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.