به به چه مسخره😎

ما اینجا با کولر روشن، انگار شهر شماست بی کولر:joy:

2 Likes

مسخره ولی پر محتوا:relaxed::relaxed::relaxed:

2 Likes

خوب بود شاد شدم

2 Likes

به به چه مرخسه:neutral_face:

2 Likes

امسال گرما زجرآوربود:weary:

1 Likes

:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::unamused::unamused::unamused::unamused:

1 Likes

به به چًه چًه:expressionless:چه مسخره

1 Likes

هروق پروفایلتو میبینم حس میکنم آون مرده هی داره نگام میکنه معذب میشم :relieved::no_mouth::face_with_head_bandage:

1 Likes

بسیار مسخره دیده‌ام اما تو چیز دیگری

باحال بود :joy:

1 Likes

اهنگه اصلیو شنیده باشی میتونی ریتم بدی:grin:

1 Likes

خییییلی ناجور بود:expressionless::sunglasses::new_moon:

1 Likes

بزار همینجوری ادامه بدیم:joy::sunglasses::running_man:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.