بهم گیر دادن پسره رو ببینم

نمیخوام ازدواج کنم مامانم و مامانبزرگم گیر دادن پسره ببینم نمیخوام به شهر خودمون ازدواج کنم رقبتمم نمیشه ریخت پسره رو ببینم چه کار کنم میدونم ببینمش هم با توپ پر میرم هر چی دهنم در میاد میگم

5 Likes

:grin:برو دنیال قسمتت

2 Likes

خدانکنه این یارو قسمتم باشه

2 Likes

چرا مگه چشه

2 Likes

نمیدونم ندیدمش از شهر خودمون هم بدم میاد شغلشم بی کلاسه

2 Likes

خب برو ببینش بگو من ازت بدم میاد دوست ندارم . بنابراین نمیتونیم زندگی خوبی داشته باشیم !!بعدم برین بگین ما بهم نمیخوریم .

2 Likes

شغلش چیه که بی کلاسه؟

3 Likes

خیلی مجبور باشم همینکار میکنم

2 Likes

پکیج کاره

2 Likes

آهان .

2 Likes

آره دیگه باید اینکارو کنی چون زندگیت و خراب میکنی .

2 Likes

عزیزم همه جا ادم خوب و بد داره ، برو ببین اگه خوشت نیومد که میگی نه دیگه ، شاید شهر دیگه باشه ولی ادم خوبی نباشه ،

3 Likes

ابروریزی هم راه بندازم مقصر خودشونن که به زور میخوان بندازنش به من

2 Likes

اصلا دلم نمیخواد از شغلشم معلومه چه بی کلاسه دلمم نیست ببینم اصرارشون دیوونم میکنه
دوسشم ندارم

2 Likes

صبور باش:neutral_face:

2 Likes

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:

1 Likes

خب مگه چی میشع برو یک ساعت تحمل کن

2 Likes

برمم یه کار میکنم فرار کنه

1 Likes

نیاز نیست فقط بگو نمخامش خودش میره

2 Likes

همرو علاف میکنن حیف وقتم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.