بهداشت رفتن

بچه ها از‌کی باید بریم بهداشت برا نی‌نی

من الان چهار هفته دارم از چند هفتگی برم؟

اگه زیر نظر متخصص میخواین برین نیازی نیست برین بهداشت.
ولی اگه میخواین زیر نظر بهداشت باشین همین فردام میتونین برین.

من ازاز هفته چهار زیر نظر متخصص بودم
ولی واسه آمپول کزاز وبعضی چیزای دیگه مجبور شدم برم بهداشت وپرونده تشکیل بدم
ازهفته 11به بعد رفتم

من که از ماه چهار رفتم
چون زیر نظر دکتر بودم همه چیزارو خود دکتر بهم میگفت

من تو چهارماه هنوز نرفتم،باید برم واسه کزاز،راستی شماها کی کزاز زدین تو بارداری؟

نزدی ؟

1 Likes

عشقم سلام
برو
منم همون روز ک بتام کم بود ۱۸ بود رفتم بهداشت تشکیل پرونده دادم
برو عزیز
متخصصم بعدش رفتم

نه دکترم گفت هرموقع بزنی مانعی نداره ولی بهتره که بعد ۷ماه بزنی،هنوز نرفتم بهداشت پرونده تشکیل بدم،

1 Likes

منم ۸ ماه شنیدم فکر کنم
منظورم واسه ۱۵ سالگیت بود ؟

1 Likes

شما زدی قبلا؟من آخرین بار ۸۶زدم که ۹۶باید میزدم اما نزدم،الان تو بارداری میگن باید بزنی،نمیدونم الان برم بزنم یا بمونم بعد هفت ماه

آره من ۱۵ سالگی زدم
اگه نزده باشی باید بزنی

1 Likes

الان ۴ ماهی ؟

1 Likes

من ۱۵سالگی که زدم سال ۸۶بود

1 Likes

آره تو چهارماهم،سه ماهو نیم

۲۵ سالگیتو پس نزدی !بزار ماه هفت بزن البته نظر دکترت مهمه

1 Likes

دکترمم گف بعد ۷ماه بزنی بهتره

میگم اونموقع شنیدم میزنن

1 Likes

سحر جان من هفته 27زدن برام

1 Likes

اگه کزاز نزدی بمون هفته بیست وچهار به بعد برو پرونده تشکیل بده واکسنتم بزن
فقط اینکه اکثرشون دری وری زیاد میگن چه میدونم وزنت بالا رفته چرا این دارو رو میخوری چرا فلان ازمایش دادی اومد به زور صدای قلب بچمو گوش بده باازون گوشی قدیمیا که شبیه لیوان داشت شکممو سوراخ میکرد زنیکه اخرم نشنید
گفتم من خودم پیش متخصص میرم نمیخوام تحت نظر شما باشم فقط بعدا واسه پرونده بچه میام که واکسناشو بزنم
شماهم اگه تحت نظر متخصص هستی فقط واسه کارای واجب برو که بیخودی بهت استرس ندن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.