بنظرتون گریه کردنام طبیعیه اخه خودم خجالت میکشم🤒🤒

:joy::joy::joy::sweat_smile:

1 Likes

اره راحت باش :sweat_smile::raised_hand:t2:

1 Likes

:otter::otter::otter::otter:

1 Likes

منم قبلا اینجوری بودم.میگفت لامصب اینهمه اشک از کجا میاری.از وقتی دوتا بچه هام اومدن پوستم کلفت شده .کم‌پیش میاد گریه کنم

1 Likes

انشاالله منم با اومدن بچه خوب شم:sweat_smile:

1 Likes

حتما خوب میشی نگران نباش

انشاالله:grin::heart:

1 Likes

عزیزم طبیعیه چون بارداری من خواهرم که باردار بود برای هر چیزی چنان می زد زیر گریه

1 Likes

وای منم :joy:

2 Likes

:joy::joy::sweat_smile::sweat_smile::woman_facepalming:t3::woman_facepalming:t3:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.