بنظرتون گریه کردنام طبیعیه اخه خودم خجالت میکشم🤒🤒

باردارم شوهرم گفت برنجت شفته شده بخاطر همین یک کلمه اشکام مث ابر بهار ریخ اصن جرات نداره یه حرف ساده بزنه پقی میزنم زیر گریه جوری که خودم تعجب میکنم و خجالت میکشم از اشک ریختنام واقعا این گریه کردنام طبیعیه؟؟؟:pleading_face::pleading_face::anguished::anguished::sweat::sweat:

12 Likes

بخاطر بارداریت اینجوری شدی وعلا در حالت عادی طبیعی نیست

1 Likes

بخدا خودم خجالت میکشم از این حرکتم:woman_facepalming:t3:

1 Likes

اره خجالت کشیدنیه:sweat_smile: خوبه درکت میکنه و چیزی نمیگه

1 Likes

اره تو دلم همینو گفتم‌ اینکه باردار نشده چه جوری منو درک میکنه تازه گف بیا بغلم‌رفتم‌باز دوباره عرررررر زدم:exploding_head::confused::confused:

3 Likes

پس تا بارداری تا میتونی خودتو لوس کن:joy:

1 Likes

انقد بدم‌میومد از زنای حامله میگفتم اه چه لوسن حالا دلم میخاد خودم خفه کنم وقتی عر میزنم

1 Likes

برا برنج‌شفته خدایی شفتم بود گشنمم بود بیشتر عرم‌میگرفت:laughing::laughing:

1 Likes

بله هیچ عیبی نداره بارداری همینه اشک دم مشک :woozy_face::neutral_face:

2 Likes

جدی راحت باشم :woman_facepalming:t3::woman_facepalming:t3: حالم از خودم بهم‌خورد:laughing::laughing:

1 Likes

نمی تونستی برنج شفتتو بخوری گرسنه بودی گریه کردی دست به جیب بشه بره برات غذا از بیرون بگیره .برو برنج شفتتو بخور گزیه هم کن عیب ندتره عزیزم.خخخ

1 Likes

بدبختیش اینجاست خودش آشپزه حالا آرایشم داشتم مث این دختر بچه ها تر میزنن به صورتشون با لوازم آرایش شده بودم

1 Likes

خیر سرم‌حالم بهتر بود بعد چندوقت آرایش کردم اه اه:joy::joy:

خجالت نکش
ما هم بدتر از تو بودیم
یادمه تهوع داشتم شوهرم گفت آخی
آقا من آنچنان جیغ و داد میکردم و اشک میریختم

عه فک کردم من دیوونه شدم منم وقتی بالا میارم بهم توجه میکنه گریم‌میگیره میگم لطف کن با من حرف نزن اصن

1 Likes

بازگشت غرور آفرینت به تهوع مشکلات بارداری تبریک‌میگم:joy::joy:

2 Likes

خخخخ

حالام باشکم‌گشنه برم‌بخابم:grin::grin:شببخیر:relaxed::drooling_face:

1 Likes

فعلا که خوبم یه کم سردیم شده بود نبات خوردم و نیم ساعت خوابیدم خوب شدم

1 Likes

ارره طبیعیه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.