بنظرتون خوبه؟؟؟

اینو مامانم خریده بنظرتون قشنگه؟؟؟؟؟

5 Likes

قشنگه
به شادی بپوشی

2 Likes

آره راحته بنظرم

1 Likes

ممنون عزیزمم:heavy_heart_exclamation:

2 Likes

مبارکه عزیزدلم

1 Likes

بنظرت با هودی لش قشنگه؟

2 Likes

مبارکه، راحتیه

1 Likes

فکر نکنم با مانتو جلو باز فکر کنم خوب باشه

1 Likes

اوهوممم

2 Likes

قربونت:heavy_heart_exclamation:

2 Likes

قشنگه
مبارک باشه

1 Likes

@Mohanna
@Sabao_o
@Lucy_mey
@B1377
@Remi7

3 Likes

اره قشنگه :star_struck: مبارکهه

2 Likes

قربونت ولی کاش خودمو میبرد انتخاب میکردم:woozy_face::facepunch:t6:

2 Likes

مرسییی:heavy_heart_exclamation::facepunch:t6::kiss:

2 Likes

ارع گلم خوشگله مبارکه

1 Likes

ممنون عزیزم:heavy_heart_exclamation::facepunch:t6:

2 Likes

مبارکه
خیلی قشنگه:heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

اشکال نداره
عوضش قشنگه

2 Likes

آره عشقم خیلی قشنگهههه:heart_eyes:مبارک باشه به شادی استفاده کنی:heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.