بفرمایید ناهار😋+عکس

تخم خربزه چیجوری استفاده میشه تو غذا

1 Likes

رها جان اجازه هست دوستان رو تگ کنم بی ربط موضوع گپ چت کنین؟

1 Likes

تف میدی ک از خامی در بیاد بعد اسیاب میکنی الک میکنی
تو کشک میریزی

2 Likes

شما اختیار گپ منو دارین عزیزدلم :kissing_heart:

2 Likes

ممنون عزیزم :kissing_heart:

1 Likes

ممنون فدات شم،:kissing_heart:

2 Likes

نوش جان به به :heart_eyes::heart_eyes::star2::star2::star2:

2 Likes

قربونت :kissing_heart::gift_heart:

2 Likes

نوش جان

2 Likes

ممنون گلم :gift_heart::kissing_heart:

2 Likes

فدای تو عزیزم:kiss::heart::kiss::heart:

2 Likes

:kiss::heart::heart::kiss:

2 Likes

به به نوش جانت عزیزم

1 Likes

:-1::yum::yum::yum::yum:

1 Likes

ممنونم :kiss::kiss::sparkling_heart::sparkling_heart:

1 Likes

به به رهاخانوم. نوشجونت عزیزم:kissing_smiling_eyes::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

میسی فدات شم …:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.