بفرمایید اورگانیک جات باغ پدری 🍅🥒😍

به به . چشم نخوره باغ پدریتون

2 Likes

منم از اورگانیک جاتمون میزارم براتون :drooling_face::drooling_face::drooling_face::drooling_face:

1 Likes

جووووووووون باووووووووو چ با کلاسسس

2 Likes

:heart: :heart:

2 Likes

این خوشگلا رو دیدم گفتم باید مال شمال باشه :star_struck:

2 Likes

خیارای باغ پدرتون :smiling_imp::woman_facepalming::joy::joy::joy:

2 Likes

قابلتو ندارم عزیزم

1 Likes

بزا بزا:heart_eyes:

2 Likes

فداتشم گلم:two_hearts:عزیزی

2 Likes

الان فصل چی هست تا در باغچه بکاریم؟؟

1 Likes

چقدر شاداب و جذابن:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
نوش جونتون

2 Likes

باغشون آباد:heart:

2 Likes

:kissing_heart::purple_heart::orange_heart::kissing_heart:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.