بغلت کنم😼💦

:joy::joy::joy::raised_hand_with_fingers_splayed:باید بپری رو شوخرت

1 Likes

نیست شیفت تشریف داره :unamused:

1 Likes

حالا اول بیا بغلم کن بعد :drooling_face::drooling_face::drooling_face:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: گفتم بعیده از تو

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:🪶الهییییییییی

1 Likes

🫂🫂🫂🫂🫂🫂🫂🫂

:grin::raised_hand_with_fingers_splayed::hear_no_evil::crazy_face:

1 Likes

شیطون

1 Likes

ایشششش:expressionless:

2 Likes

تصوراتت بهم ریخت:rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

مرض اره میخواستم فاز بگیرم :joy:

1 Likes

هی شب جمعه باشه و تنها باشی:crying_cat_face::rofl:

1 Likes

میبینیییی خیلی تخمیه خدایی

1 Likes

اره:rofl::wink:الهی یه جنتلمن پولدار خوش اخلاق میاد که هر روز ۳ بار بکننت

1 Likes

ایشالا بعد من هر روز گپ جر خوردگی رو بزنم :joy::joy::joy:

1 Likes

:crazy_face::joy:هی گپ بزنی چیکار کنم تنگ شم

1 Likes

اخ گفتی یا هی استرس حاملگی :joy::sweat_drops::sweat_drops:

1 Likes

تو روحت قشنگم:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::joy:هی بگی وااای پریود نشدم

کرانچی میخوام:yum:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.