بغلت کنم😼💦

ﺑﻐﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ 60 ﺗﺎ ﺑﻮﺱ ﺍﺯﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ:kiss: .
ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺭﻭ ﺗﺨﺖ :see_no_evil:!!
ﺑﻌﺪ ﺷﻠﻮﺍﺭﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ:yum: !!!
ﭘﺎﻫﺎﺕ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺑﺎﻻ:wink: !!!

ﺑﻌﺪ پوشکت ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ .
ﺟﯿﮕﺮ ﻧﯽ ﻧﯽ ﻣﻦ .
ﺗﺴﺒﯿﺤﻮ ﺑﺪﻩ ﻣﻦ ﺁﻓﺮﯾﻦ
ﺍﯼ ﻣﻨﺤﺮﻑ
ﺑﻲ ﺩﻳﻦ
ﺑﻲ ﺍﻳﻤﺎﻥ
ﻻ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺎﺩﺭ؟؟؟؟
ﻫﻤﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺳﺮی هستی:unamused::joy:

47 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:وای هلو تو واقعا هلویی :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:معرکه ای دختر خوش به حال شوهرت با این همه انرژی:wink:

7 Likes

اخ این منم اینقدر ماچش کردم بچم یاد گرفته وقتش لبامو غنچه میکنم زود دستشو میزاره رو لبام :joy::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

نخیر من میدونستم :sunglasses::sunglasses::sunglasses:
فقط سعی کن نی نی رو پرت نکنی رو تخت :expressionless:چه گناهی کرده افتاده دست تو ک پرتش کنی

2 Likes

:rofl::rofl::raised_hand_with_fingers_splayed::peach:فدات عزیزم ولی من در برابر شوهرم خیلی فروتن و آرومم

ای ژون:drooling_face:

1 Likes

:rofl::joy:قول بده بیاد تو شکمم منم تو پر قو میزارمش

1 Likes

وووی :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

دیوونه:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:wink::face_with_hand_over_mouth::grin::grin:

1 Likes

منم روی تخت میندازمت :eggplant:بهت فرو میکنم:rofl::rofl::rofl:

3 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

جووووووووووووووووون :see_no_evil::joy::joy::joy::joy::joy:

:joy::joy::joy::joy:لعنت بهت:joy:

1 Likes

:crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::joy:

مثلا روم بوم کنی زوم زوم کنه قلبم

1 Likes

اره من منحرفم :smiling_imp:
همش دنبال خاک برسری ام

1 Likes

لعنتی شب جمعه ای منه تنها رفته بودم تو حس قیر شد توش

2 Likes

:hear_no_evil::grin:با تسبیحم بزنم دهنت خون بیاد

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.