بعد ۵ سال منم مامان شدم😍🤰✨

مبارک باشه عزیزم:heart_eyes::heart_eyes:ان شاالله که نی نی وخودت هردوسلامت باشیدواین 9ماه روبسلامتی سرکنی…برای ماهم که منتظریم دعاکن عزیزم که خدادامن ماروهم سبز کنه:pray::rose:

2 Likes

انشالا خدا برات نگهش داره عزیزم،قربونه خدا برم که هیچکسو نا امید نمیکنه

1 Likes

فدات بشم عزیزم ممنون بابات دعای قشنگت:kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

درسته دخترا بابایی ان
ولی اگ محبت نبینن دلسوز مادرمیشن

1 Likes

:heart_eyes::sweat_smile:قربونت برم چشم :heart::leaves:

1 Likes

ممنون عزیزدلم فدات گلم :heart_eyes::heart_eyes::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

فدات بشم عزیزدلم خوبی از خودته عزیزم :heart_eyes::heart_eyes::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss:

فدات بشم من عزیزدلم :heart::heart::heart::heart: ان شالله به حق بی بی فاطمه زهرا به حق اولادش تا قبل محرم باردار باشی عزیزدلم :heart::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

فدات بشم عزیزدلم تشکر :heart_eyes::heart_eyes::heart::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

فداتشم عزیزم…مرسی ازدعای قشنگت:heart_eyes::heart::heart::heart:

1 Likes

باشه :pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes

سلام عزیزم مبارک باشه به سلامتی بغل بگیریش.
خداییش بعد ۵ سال خیلی تبریک داره.
خیلی مراقب خودت باش‌سعی کن خیلی با اینترنت کارنکنی.
:ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2:

1 Likes

سلام عزیزم خیلی ممنوم فدات بشم چشم عزیزم فدات :heart_eyes::heart::heart::heart::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::heartpulse::heartpulse::heartpulse::heartpulse::heartpulse:

1 Likes

خدانکنه خانومی.
مراقب خودتو‌خوبی هات باش:heart_eyes:

1 Likes

خداروشکر

1 Likes

خیلی خوشحال شدم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:انشالله سالم بغل بگیریش واسه ما چشم انتظارا هم دعاکن

1 Likes

هیی جواب منم ندادی:frowning::frowning:

1 Likes

فدات بشم عزیزدلم خیلی ممنوم عزیزم ان شالله که به حق ۱۲ امام بزودی باردار بشی عزیزم :heart::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

فدات بشم من عزیزدلم سارگل جان شرمنده اگه جواب ندادم بخدا پیاما زیاد بود عزیزدلم ببخشید فدات بشم من ان شالله به حق ۱۲ امام تا ولادت امام رضا بیایی بگی بارداری عزیزدلم خواهر جونم :heart::heart::heart::heart::heart::heart::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::heartpulse::heartpulse::heartpulse::heartpulse:

1 Likes

عزیز دلم دشمنت شرمنده شوخی کردم فدای دل مهربونت انشاالله قسمت همه منتظرا،منم تازه میام پیاما گپت میخونم ذوق میکنم:joy::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::drooling_face::drooling_face::heart::heart::heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.