بعد اصلاح پاهام با صمغ

خب پاهات با پودر بزن که نه دون دون بشه نه زخم

1 Likes

واسه چی خوبه؟

1 Likes

ژل بعده اصلاح بزن

1 Likes

قرمزی طبیعیه
ولی جوشو نمدونم

1 Likes

روغن بچه بزن

1 Likes

من چیکار کنم که پر از موی زیرپوستی میشه؟

1 Likes

خحک کنحدس و جوش نمیزنی و قرمز نمیشی

1 Likes

اروم با لیف بساب درمیاد

1 Likes

هنه راهو امتحان کردم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.