بعد از 4 روز رفتم حموم

رفتم با ترس لرز بخاطر ابروهام :hushed::girl::confused::confused::confused:

13 Likes

مبارکه ببینیم ابروهاتو… چکارشون کردی؟

3 Likes

مبارکه عزیزم :heart_eyes:

3 Likes

فدات :kissing_heart:

3 Likes

خط چشمم معلومهد

1 Likes

پاک کردم

2 Likes

ورم داری هنو چیزی معلوم نیست
میگم جطوریرحلقه انداختی تو بینی ت …سوراخه؟:thinking::face_with_hand_over_mouth:

2 Likes

من ندیدم شقی

2 Likes

یبار دگ‌میذاری

2 Likes

اره ی ماه پیش سوراخش کردم

3 Likes

شقی برگردون منم ببینم :pleading_face:

2 Likes

اااااای دردم گرفت:rofl:

2 Likes

قشنگ شده مبارکه

2 Likes

قشنگ شده عزیزم مبااارکه :heart::heart:

2 Likes

مبارکت باشههه:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

قشنگ شدههه:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

جووون

2 Likes

فدات

2 Likes

جوون

1 Likes

خودم ضعف کردم :tired_face:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.