بعد از چند روز مبتلا شدین؟

دوستان کروناگرفتن اطرافیانتون شمام بعدچن روز مبتلاشدین؟

بچه هااااا:raised_hand_with_fingers_splayed:

نمیدونم بعد چند روز چون کرونای من خفیف بود

بنده و شوهرم:grin:

گرفت شوهرتون؟اونم خفیف؟

1 Likes

من سه روز بعده شوهرم گرفتم

1 Likes

شوهرم گرفت من چون خونه نبودم نگرفتم

بعدچن روز فاصله شما یاشوهرتون گرفتن؟

2 Likes

اون از مال من بدتر بود
من خیلی چیزیم نشد

1 Likes

زودگرفتید؟

شوهرم دو سه روز بعد از علائم اولیه حالش بد شد
من دو روز بعد حال بد شوهرم علائمم شرو شد

اولین علایمش چی بود؟من شوهرم چن ددز پیش لرزوبدن دردداشت الان بهترع.الان ی هفته شده.ولی تست اینانداد

هرکی ی علائم داره لرزو بدن درد هم ی موردشه
من فقط گلو درد داشتم و بدن درد ولی شوهرم تب و لرز هم داشت دو شب
بویایی هم نداشت

1 Likes

منو شوهرم گرفتیم اول اون گرفت،منم بعد ۳،۴ روز دیگه کم کم علایم شروع شد

1 Likes

شماهردوتست دادین؟؟

علائمش بعد از 14 روز مشخص میشه

مثل سرماخوردگی نیست که امروز ویروس وارد بدنت شد، عطسه و آبریزش بینی هم همون لحظه شروع بشه

بعد از 14 روز گلو درد، سرفه، تب، بدن درد، خستگی شروع میشه

1 Likes

ماهممون کرونا گرفتیم علائممون باهم فرق داشت

1 Likes

نه فقط مامانش تست داد مثبت بود

1 Likes

من رفتم عیادت برادرم ولی نگرفتم خداروشکر.حتی رفتم خونه مادرم همون روزی که برگشتم همشون نوع خفیفشو گرفتن باز من نگرفتم ۱۵ روز هم بود اونجا بودم

خداروشکرعزیزم.بابای منم گرفت مامانم همش ازش مراقبت میکردیاشب توبیمارستان موندخداروشکرنگرفت

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.