بعده سه ماه آشپزی نکردن 😅

دیگ پشیمونی سودی نداره :grin::grin::grin:

1 Likes

نشیمنگاه مبارک همراهی نمیکنه میشناسمش:unamused::unamused::unamused::unamused::unamused:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes: با پست برات بفرستم :rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy: خب پس امروز تخت بخواب فردا درست میکنی

1 Likes

اره ظاهرا تنها کار همینه:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اره دیگ چاره ای نداری :joy:

1 Likes

نوش جونت :yum:

من پاى گازم دارم ماكارانى ميپزم

5 Likes

منم غذا رو تو سينى مى كشم راحته شستنش
فقط يك ظرف چرك ميشه :joy:

2 Likes

نوش جونتون عزیزم :heart_eyes:

1 Likes

ما تو بشقاب میخوریم ولی تو سینی هم زدن حال میده :rofl:

2 Likes

نهه ديگه ماهمه رو قاني مى كنيم باهم مى خوريم
اره هم زدنش راحته :joy:

2 Likes

خب چكاريه هم تو سينى بكشي هم تو ظرف
باردارهم هستى سختته بشورى :grin:

2 Likes

:joy::joy::joy: انشالله سه نفری شدیم این حرکتو میزنم بچه ام دستشو میزاره وسط سینی به عنوان تزیین :rofl::rofl::rofl:

2 Likes

نه بابا من مثه فرفره میشورم :rofl::rofl:

1 Likes

ان شالله به زودى
بچت پسره؟

1 Likes

نوش جونتون

من تو بارداری عاشق ماکارونی بودم

دخمل فسقلیش:heart_eyes:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes: فدات

عه همه ک عاشق ماکارانی بودن یه راز نهفته ای داره ماکارانی :grin:

2 Likes

نشی گلم :smiling_face_with_three_hearts:

آره :grin: وای یه قابلمه پر میخوردم در حد انفجار :sweat_smile::rofl:

1 Likes

نووووش جوووونت :grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.