برم بریزم به حسابش؟

خیلی لهجه دار نوشتی :sweat_smile: ککه، چیچی :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

چهار گیگ چهل تومن چه خبره .من پونزده گیگ میگیرم سی ونه تومن .با سودش نریز خواهر

1 Likes

عزیزم واریزش کن براش
اقتدار زنانه تو بخاطر 40تومن زیر سوال نبر

1 Likes

وقتی حرصم میگیره دس خودم نی دیگه:joy:

2 Likes

قشننننگ تصورت کردم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

توعم اصفهانی هسی؟

2 Likes

مگه شوهرت تنها دوست پسرت نبوده؟

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

نه بابا:grin::grin::grin::grin:

2 Likes

نه عشقم شهرکردیم :wink:

1 Likes

چهارگیگ مگ چهل تومنه
من پونزده گیگ میخرم چهل :neutral_face::neutral_face::neutral_face:

بهش انداختن بابا بیا من برا ۴ گیگ میگیرم ۱۰ تومن
والا چ خبره
:smirk:

به نظر من بهش بده
۴۰ تومن چیزی نیست بهش بده که بعداً نخوای بخاطرش حرف بشنوی ازش

1 Likes

@khojasteh
ناشناس بشه لطفاً

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.