برای عروسی 😎🥳 مدل لباس بفرسین

خانوادگیه :woozy_face::cupid:
احتمال زیاد چون تعداد کمه قاتی پاتی باشه
بویوزززز دَن شما زیادی لختی پختی نفرسین ! :relieved:
حوصله ندارم همش حواسم باشه ب اینکه نیوفته ؛ این ورم معلوم نشه و اینا
دوماً ب جان مادرم همه ماسک میزنیم :unamused::woman_facepalming:t2:
ی عروسی دیگه رفتیم اونجا هم همه ماسک زدیم بیچاه اصن معلوم نشد کی رفته عروسیش :joy: البته اونجا با مانتو مجلسی رفتیم :neutral_face: مث ی مهمونی بود ؛ عروسی نبود
بیچاره چقدر گریه کردم برا عروس !

4 Likes

جون قاطی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:فقط همینو دیدم

1 Likes

:woman_facepalming:t2::joy: ن بابا من انقدر کم روئم قاتی هم باشه پشت میکنم‌ به پسرا :neutral_face: دستشون رو هم نمیگیرم موقع رقص
کلن اسمش قاتیه :neutral_face::joy: البته واس من
بقیه قاتی پاتی ان

1 Likes

Model-lebas-majlesi-satisho-13

images (3)

3 Likes

ن بلند میخوام بپوشم :relieved:
مامانم گیر سه پیچ داده فقط بلند
یقه قایقی خوب میشه؟

خب کوتاه با جوراب شلواری بپوش
آخه سنت جوریه که بلند خوب نمیشه

2 Likes

اخه قبلا همش کوتاه میپوشیدم
دیگه مامانم‌میگه بسه کوتاه :neutral_face:

1 Likes

منم میگم‌بش قدمم برا بلند خوب نیس
میگه کشیده ات میکنه بلند
اخه مانتو هم کوتاه میپوشم
ی بار بلند پوشیم‌با همین‌ جوراب شلواری :woozy_face:
خوب شد بهم میمومد دیگه مامانم‌گیر‌ داده ک فقط بلند

3 Likes

مرسی :heart_eyes_cat:
میدونی من چطوری میخوام‌؟
ببین بنظرت خوب میش
یقه قایقی (گردنم‌بیوفته بیرون :smiling_imp:)
بعدش کلوش باشه دیگه
کفشم‌من اصولا بلند میپوشم‌یه هفت سانتی ؛ ده سانتی میپوشم
خوب میشه؟
یا قدیمیه؟

1 Likes

نه خوبه :heart_eyes:

1 Likes

عروس وارونه نیست؟

عروس وارونه چیه؟ :thinking:

1 Likes

یقه قایقی پایینش پف برق برقیییی جووون قرررمز:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

نه قرمز نع مشکلی خوبه

1 Likes

3 Likes

کی میخوای بری عروسی گلم:wink::heart_eyes:

1 Likes

من با این همه بچه و با تمام گیر دادنای مادرشوهرم کوتاه تا رو زانو میپوشم :expressionless::joy:دخترونه تره دامن بلند سن بالا نشون میده مگ اینکه فوق العاده خوش اندام باشی ک لباس تو تنت محشر بشه

1 Likes

ینی شکل عروس نمیشه تیپش:joy:

2 Likes

اندامت چطوریه گلم قد وزنت راستشو بگو ها میخام لباس خوشگل بت پیشنهاد بدم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.