برای ازدواج کردن دوست داشتن کافی نیست !😇

موافقم همه جی رو باید در نظر بگیریم

1 Likes

دوست داشتن اصلا کافی نیست
پول و شغل خوب و فرهنگ و شعور و خانواده مهم ترینان

1 Likes

دقیقا برای خوشبخت بودن عشق کافی نیست البته پول هم کافی نیست
از خیلی از معیارها به میزان لازم باید باشه تا خوشبخت بود

1 Likes

:+1:t2::+1:t2::+1:t2::+1:t2:

1 Likes

:ok_hand:t2::ok_hand:t2::+1:t2::+1:t2:

1 Likes

:ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2:

کاملا درسته :clap::heartbeat:

متاسفانه منم بعد ازدواج متوجه شدم :broken_heart::sleepy:

1 Likes

:ok_hand:t2::ok_hand:t2::slightly_smiling_face::slightly_smiling_face:

1 Likes

دقیقا…

1 Likes

از شرایط ازدواج فقط ک یرشو دارن

2 Likes

بعضی دخترام فقط ملاکشون همونه :rofl::rofl:

2 Likes

ملاک مهمی ام هست البته

2 Likes

هیچی وقتی طرف اخلاق نداشته باشه به نظر من مهم نیس :grimacing::grimacing: یعنی هیچیاااا

2 Likes

:+1:t2::+1:t2::+1:t2::+1:t2:

2 Likes

مصنوعی شو بخرن اونا ک این ملاکشونه:joy::joy::joy:
زیبا جادار مطمئن

2 Likes

والا بخدا اگه این کارو میکردن این همه گپ مشکلات خانوادگی نداشتیم :rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::no_mouth::no_mouth:

2 Likes

:heart::heart::rose::rose:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.