بدویید بازی آوردم براتون 😀

:joy::joy::joy::joy::joy:گیر دادن انار انار انار مگه اسمه

3 Likes

آره اسمه :neutral_face:
یکی از بچه ها همین جا اسمش اناره

2 Likes

واقعا:joy::heart_eyes:

3 Likes

بله انار اسمه
کرد ها رو دختر میزارن

2 Likes

بخدا بزار پیداش کردم تگش میکنم

2 Likes

این چی میشه
قسم

1 Likes

آیه :thinking:

2 Likes

@anaram
انار جان بیا :rose:

1 Likes

نه فکر کن

3 Likes

نخند
یعنی چی؟ خوبه یکی اسم خودتو مسخره کنه؟

2 Likes

سوگند

2 Likes

مسخره نکردم خندیدم برام جالب بود که گفتم اسم نیست

2 Likes

درسته

2 Likes

دیشب نبود که

1 Likes

عززززیزززم :grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes

:grinning::grinning::grinning::grinning::grinning::grinning:

1 Likes

نازترین گل
چیه؟
:sunglasses:

1 Likes

نازگل

1 Likes

محبت :upside_down_face:
؟!

1 Likes

این جواب چیزیه یا سواله خودش

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.