بدوین بیاین نوبرانه اوردم براتون(باردارا نیان)

بیایین از این حال در بیاییم:pensive:

1 Likes

بریم تو پذیرایی:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اییح ایحححح ایییح

1 Likes

فدات عزیزم :heart::heart::heart:

1 Likes

نبابا یهو شد

1 Likes

موافقم
بریم تو پذیرایی

1 Likes

میگم چیزی توی اون هندونه بود که خوردی؟؟؟؟

1 Likes

:dash::walking_man::walking_man::walking_man:

1 Likes

تخم هندونه

1 Likes

خیلی زیاد خوردی پس

1 Likes

چه فایده ما میریم تو پذیرایی ولی کسی نیست

1 Likes

اره:joy::joy:

1 Likes

همچنین عزیزم

1 Likes

منم موافقم خونه مام اومده بود اخه این چه وضعشه :sunglasses:

2 Likes

ما که اول عید خریدیم :face_with_hand_over_mouth:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ما چند ماهه میخوریم دیگه نوبرونه برامون حساب نمشه

نوش جان عزیزم :kissing_heart:

1 Likes

:rose::rose::rose::rose::rose::rose:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.