بدون شرحححححححححححح😨😨😨

d671fbe7-bb48-40f1-8d0c-4fb9164341bf


resized_59614_243
ژل


16 Likes

ارزش نداره بحدا ادم با بدنش اینکارارو بکنه

4 Likes

ترسیدمممم

3 Likes

یکی مونده به اخر چه کرده؟؟؟

2 Likes

اوووف دلم ریش شد :pleading_face::pleading_face::pleading_face::face_with_hand_over_mouth:

2 Likes

یکی مراقب باش و بزنه سکته کردم

3 Likes

یه مراقب باش بزن:expressionless:

3 Likes

:hot_face::hot_face::hot_face::hot_face::hot_face::hot_face::hot_face:

2 Likes

:expressionless::expressionless:واقعا به چه دلیل چرا باید اینکارو کرد

2 Likes

فکرکنم تخلیه چربیه شکمه

4 Likes

بلد نیستم:hot_face::expressionless:

2 Likes

حالم بد شد :face_vomiting: :face_vomiting:

1 Likes

نه اون که بینیش از بالا سوراخ داره رو منظورم بود

4 Likes

بلد نیستم عزیزم

2 Likes

:tired_face::weary::confounded::persevere:

2 Likes

یا ایزد منان
زهله ترک شدم خواهر
وای بچه ام:cold_sweat::scream:

6 Likes

وای چع بدن
آخری ولی خوب شده پیکر تراشی کرده

7 Likes

عذر میخوام عزیزم والا ارزش نداره اینجوری ادم بدتشو بکنه

4 Likes

عیب نداره
هرکی میتونه یاری برسونه:joy:

3 Likes

کجاش خوب شده نمیدونم چرا اینکارو میکنن خدا خودش ادمو خوب افریده چرا باید اینکارو کنیم

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.