بدترین جایی که رفتین

اره عزیزم

1 Likes

آففرینن:joy::joy::joy:

1 Likes

یبار سونو شدم گفت خوبه پاشو تا پاشدم گفت صبر کن گفتی چند هفته ای گفتم گفت باز دراز بکش بعد گفت سن بچت کمتره و باید سونو داپلر بدی و… همه اینا رو با لحن بدی گفت به حدی که دست و پام میلرزید یکساعت تمام فقط گریه کردم شوهرم ترسیده بود…

1 Likes

عروسی دخترخالم:expressionless::expressionless:

خونه جاریام آی بابا دعا کنین بمیرن دیگ من ناراحت نمیشم خیلیم خوشحال میشم:fist_left:t2:

منم :joy::joy::joy:

1 Likes

خیلی جاها رفتم که الان پشیمونم:pensive:

روحش شاد :black_heart:

1 Likes

بیمارستان وقتی پسرم بستری بود

بعضیا دق دل زندگی رو سر دیگران خالی میکنن

مرسی عزیزم :rose:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.