بدآموزی دختر خاله

بخدا عذاب وجدان دارم چقد گریه کردم از خدا خاستم منو ببخشه بله باید دیگه این بار بگم یا خودت بمون پیش بچه هات یا بابچه هات برو یانیا دیگه خسته شدم دلم نمیخاد تو کاراش سهیم یاشم

1 Likes

نمیدونستم که میخاد بیاد شهر ما

1 Likes

رک و راست بهش بگو نیا اینجا ***بازی من بچه هاتو نگه نمیدارم

1 Likes

یعنی دوس پسر داره؟

1 Likes

خودش شوهر نداره؟

1 Likes

یه بار دیگه بپیچونی خودش میفهمه که دوست نداری بچه هاش و بیاره پیش تو ،راحت زنگ بزن بگو کاری پیش اومده میخوام برم منزل مادر شوهرم یا خواهر شوهرم نیستم خیالت راحت دیگه نمیاد

1 Likes

بگو خونه نیستی
وقتی میاد برو خونه مادري جای
یه بهونه ای بیار

1 Likes

خب همین خوبه دیگه
بگو شوهرم گفته برو خونه مامانت

1 Likes

بهم پیام داد فردا من میام پیشت بچه هارو بذارم گفتم شرمنده فردا خونه مادرشوهرم بعدم من نمیتونم بچهدهاتو نگه دارم اگه خودت میای که بیا وگرنه شرمنده اخیش راحت شدم

خانوما یه سوال شیاف تاثیر قرص ال دی رو کم میکنه ؟

افرین . اصلا هم به فکر ناراحت شدنش نباش . در حق اون دختراش ظلم میشه اینجوری

1 Likes

بگو شوهرم حساسه بخاطر کرونا و این چیزا واسه همین ناراحت میشه. یا بگو واسه جمعه م برنامه دارم خودم نمیتونم

1 Likes

چیزی نگفت ناراحت نشد؟

نه دیگه پیام ندادمنم پیام ندادم حتما ناراحت شده

مهم نیس بیخیالش شو

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 7 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.