بخندیمممممممم 😂😂😂

اینقدری که تو این ماه اسفند !!!
مژه و ناخن کاشت میشه !!!

محصولات کشاورزی کاشت نمیشه !:joy::nail_care::selfie:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جففر از كلاس راهنمایی و رانندگی میاد بیرون بهش میگن:

بابات رو مار زده مُرده

میگه: از پشت زده؟

میگن: آره

میگه : مار مقصره :neutral_face::joy:

۱۰۰۰ ساله دیگه در تاریخ می نویسند سلسله بود بنام سگجونیان

که نه کرونا، نه زلزله، نه سیل، نه بی برقی ، نه بی روغنی ، نه بی مرغی ، ونه بنزین ۳ تومنی ونه موز ۶۰ تومنی ونه برنج ۳۵۰ تومنی، نه ماسک ۵۰ تومنی و نه الکل ۱۵۰ تومنی نه روغن پالم ونه تحریم نتونست بکشدشون

تازه میگفتن عید کجا بریم :joy::joy:‎‌‌‌‌‌‌:joy::joy::joy:

1 Likes

این خیلی خوبه:rofl::woman_facepalming:t3::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.