با شوهرم ۲۰ روزه قهرم دلم گرفته

اها خودت زنگ بزن عزیزم نزار بیشتر به نبودت عادت کنه

عقدین؟؟؟؟

مادرشم به مامانم زنگ زده گفته دخترت آلرژیش بهتر شد مامانم دروغ گفته فرزانه حالش خوب نیس مامانشم‌ نمیدونه
سعیدم شاید اونا رو پیچونده گفته بخاطر مریضیم
البته هم سرما خوردگی دارم هم عطسه شدید

1 Likes

اینسری خودت پیش قدم شو

بله عزیزم

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.