با شوهرم دعوام شد

مگه از ی شهر دیگه اومدن؟

1 Likes

همچین حرفی نزن بابا بچته

1 Likes

آره از قزوین اومدن تاکستان

چیکار کنم وقتی باباش پس میزنش

آروم باش خدا هست همیشه کنارته اونه که همیشه دوستمون داره هر جا جاه نداشته باشیم آغوش خدا همیشه بازه

1 Likes

آره بازه :sob:

قلبم شکست ازش خیلی نامرده :sob:

1 Likes

قرآن بخون الان همین الان پاشو وضو بگیر حتما قرآن رو باز کن شروع کن خوندن اونقد بخون بخون پیشش گریه کن تا آروم شی بعد لا حول قوه الا بالله ذکر آرامش بخشیه همیشه هزار بار بخونش

1 Likes

باشه میرم الآن

1 Likes

ولش کن تا کی میخوای پای کاراش خودتو ذره ذره نابود کنی خونسرد باش انگار اتفاقی نیوفتاده واگذار کن به خدا

1 Likes

افرین :hugs:

1 Likes

دیگه شانس منم اینطوریه دیگه بخاطر یه قلیون کشیدن با یه هرزه منو فراموش کرد :sob:

1 Likes

غزیزم مگه الان ولت کرده رفته که میگی منو فراموش کرد???

1 Likes

هر چی شد با دیدگاه مثبت نگاه کن شک زیادی هم نکن بعد با مردا لج نکن چون از خود بی خود میشن

2 Likes

نه خونست گفت دیگه نمیخوامت :sob:

گریه نکن همین الان اف شو برو وضو بگیر قرآن بخون دختر خوب منم مثل تو دلم گرفته میرم بخونم

1 Likes

الان به جای این که اینجا باشی برو به خودت برس براش یه چایی ببر اصلا هم در مورد دیشب حرفی نزن مطمئن باش خودش شرمنده و پشیمون میشه

1 Likes

چیزی که بلد نیست پشیمونیه …من دیگه رفتم :sob:

آنلاینی که هنوز

1 Likes

یادت میره ها زندگی اگه سخت نبود از اول با گریه شروع نمیشد برو مهسا جون برو گلم قرآن بخون

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.