با بچه بیشعور چیکار کنم کلافه شدم 😨🤯

کو گوش شنوا:slight_smile:

2 Likes

دیگه ۲ سال و نیمشه آخه

1 Likes

:neutral_face::expressionless::neutral_face::expressionless::neutral_face::expressionless::neutral_face::expressionless::neutral_face:

1 Likes

می دونم کلی گفتم
برای دیگران

1 Likes

من که ناراحت نشدم عزیزم درکت میکنم خودم هم عین توام :grinning:

1 Likes

خوبه پس:kissing_heart::kissing_heart::heart:

1 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Likes

کلی کار کرده بودم تازه کیکو از فر دراورده بودم که دیگه بشینم استراحت کنم

از بیرون بدو بدو اومد. پاشو گذاشت رو متکا و پرید رو اپن
لیوان شوت شد رو سرامیکا و تمام خونه شد خورده شیشه

3 Likes

وایییی درک میکنم

2 Likes

مادر همیشه کاراش زیاده همیشه خسته ست اما این تقصیر بچه نیست عزیزم
شما باید خستگی تونو در کنید نه این که داد بزنید

2 Likes

یجوری میگید انگار از ی ادم بزرگ صحبت میکنین خوبه میگید ۲یا۳سالشه
بچس سرش نمیشه ک

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.