باهوووووش+ها بیان 💭 +-×÷

نُه تا

6
8
0
0
1
4
2
برعکسش هم بکنیم
عدد
7
9
درمیاد

1 Likes

۵ تا؟:rofl:

1 Likes

:joy::joy::grin::grin::grin::rofl::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

:pensive::pensive::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

1 Likes

اها خخخخ اشتباه متوجه شدم

1 Likes

شش تا:hugs::heart_eyes:

1 Likes

9 تا:grimacing:

1 Likes

1۲۴۸۹

1 Likes

1
2
6
8
9
0

1 Likes

عه افرین

2 Likes

۱۰:joy::joy::joy:

1 Likes

۱۰تا:face_with_raised_eyebrow:

1 Likes

۶ تا

1 Likes

:worried::worried::worried:۹ تا

1 Likes

10 تااااااااااا بوووود :woman_facepalming::grin::ok_hand:

1 Likes

نووووو :rofl:

1 Likes

همه ی اعداد تک رقمی رو داره

1 Likes

اره فهمیدم اشتباه جواب دادم :woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming:

1 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand: یس

1 Likes

یدونه دیگم بزار روش :sweat_smile::hushed:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.