بالاخره شوهرم پیام داد بیاین بگین چیکار کنم دوستان

:joy::joy::joy::grin:

2 Likes

باشه عزیزم تمام سعیمو میکنم

2 Likes

افرین عزیزم:heart::heart::heart:

2 Likes

باشه.میدونم خیلی طول میکشه ولی یبار برای همیشه میشه

1 Likes

اگ شماها رو نداشتم چیکار میکردم من.سکته میکردم.حرفامو ب کی میگفتم‌.مرسی ک هستین:yellow_heart::purple_heart::nazar_amulet::heart::kiss:

3 Likes

اره بابا میشه.این غرور سرکشش باید بشکنه.اون میدونه که بعد هر کاری هر اتفاقی تو میری سمتش دیگه براش عادی شده.تحویلش نگیر حرف زد با سردی جواب بده .خودش میفهمه

2 Likes

باشه.🥲🥲🥲

1 Likes

عزیزم منم مثل تو بودم این کارارو نکن با زبون چرب بکشش سمت خودت تا پیام داده

2 Likes

بگو نه دیگه:joy:

2 Likes

اخه دیدی ب خواهرم چی گفته.چی بگم بهش من اخه.جوابشو ندادم دیگ

1 Likes

ولش کن اگه مهم باشی میاد سراغت

2 Likes

چرا گلم جواب بده خب باهم بحرفین آشتی کنین دیگه

2 Likes

باید میگفتی مردم کارو زندگی دارن تو ول کردی رفتی حالا نگرانم هستی:joy::joy::joy:

2 Likes

:broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart::broken_heart:

2 Likes

چقد من حرص میخورم از دست شوهر بی درکت

خدا خودش عقل بهش بده

2 Likes

نگرانته ک ب خواهرت حرف زده

2 Likes

اون اشتی بکن نیست

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.