بالاخره بعد16 ماه پری اومد

فقط نمیدونم چرا کمه
بنظرتون چون شیر میدم کمه مقدارش؟

1 Likes

سلام چرا اینقد طول کشید

طبیعیه نگران نباش اگه کم باشه

نمیدونم خخخ
فقط دوماهی وسطاش پریودشدم باز قطع شد
تادوسال هم طبیعیه بخاطر شیردهی

1 Likes

من تا ماه 7 بعداززایمان پری شدم

فک کردم تا ی سال طبیعیه

بهتر که شروع شد هی هرماه استرس بارداری داشتم تست میزدم

1 Likes

:smiley:

خدانکشتت خوندم کپتوفکرکردم منومیگی
بازکه کردم دیدم پرویید رومیگی
وااای خوداانقدخندیدم‌دلم دردمیکنه :joy:

1 Likes

ولی خودمو چشم زدم
همین دیروز به شوهرم میگفتم خوب راحتی پریود نمیشم ها
که پول نوار بدی و ازلحاظ نزدیکی
:expressionless::neutral_face:

1 Likes

:smiley: :smiley:

1 Likes

:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::grin::grin::grin:
ببخشید بخدا

1 Likes

:face_with_hand_over_mouth:

وای وای :joy: :joy:

پری هم خرج میخواد برا خودش :sweat_smile:

اره والا
خوب شد نوار داشتم داشت تاریخ انقضاش تموم میشد🤪

1 Likes

تاریخ انقضا داره نوار بهداشتی؟

اره مگه نمیدونستی
همه چی داره حتی نمک که میگن خراب نمیشه
:roll_eyes:

اخه من پریشب 8 بسته خریدم :neutral_face:

گفتم ی جمله بخرم تافردا گرون نشه :face_with_hand_over_mouth:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.