باشگاه رفتن.

کیا میرن باشگاه؟
ماسک میزنین موقع ورزش؟نفستون بند نمیاد؟
و چه ورزشی میرین؟

2 Likes

لطفا کسیو میدونین باشگاه میره تگ کنین

2 Likes

من میرفتم بدن سازی با ماسک نمیزاشت نفسم میگرف و میگف اسم مییگری درش میوردم راحت بودم

2 Likes

پسرم میره تکواندو با ماسک ورزش سنگین

2 Likes

کرونا پس چی:cry:

2 Likes

چقد خوب
من یکم راه میرم باماسک نفسم میگیره چ برسه ورزش

1 Likes

مربی میگف کرونا کجا بود:expressionless::joy:من میترسیدم‌میزدم میگف خفه میشی

1 Likes

من پارسال میرفتم با ماسک بودیم
ولی کرونا گرفتم یکماه افتادم :neutral_face:
دیگه از اون موقع نرفتم

1 Likes

عاشق مربیت شدم:joy:

1 Likes

خیلی خ به منم دوسش دارم

1 Likes

من ک بدون باشگام ی بار گرفتم:joy:
اون زمان واکسنم نبود زودتر سرایت میکرد من چند روز دز سومم میزنم امیدوارم ک نگیرم

1 Likes

آره الان خیلی کم شده
اکثرا هم واکسن زدن
اوضاع با پارسال فرق میکنه

1 Likes

استادشون میگه ورزش بی هوازی برای قوی‌تر شدنشون هم خیلی خوبه

1 Likes

چقد جالب
موفق باشه:heart_eyes:

1 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 7 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.