باز تغییر فصلو نشدن پری....

اولیشم ندارم:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

نه شادانی جون

1 Likes

اهوم:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

آقاسان

1 Likes

ولش کن بابا منم باید ۳۱ میشدم هنو نیومده دل دردای ریز ریز میگیرم🥲

1 Likes

من هیچ علائمی ندارم:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes

حامله ای:pregnant_woman:

1 Likes

من تو استرس و زمستون ب هم میریزه

1 Likes

نیسم قربونت بشم

منم مخصوصن تغییر فصل

1 Likes

خدا نکشتت:stuck_out_tongue_winking_eye::rofl::rofl::rofl: پیاده روی کن میاد

دم کرده زردچوبه بخور

1 Likes

:woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face::upside_down_face:

چرا فهمیم یوقت از دست و بالت در رفته و شدی:grin:

1 Likes

نه مطمعنم عشقم خبری نیی:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

اره بابا پریودی با تغییر فصل و ماه جا به جا میشه ، من ۶ ماه اول سال پریودیم یکم دوم هر ماه ست ، پاییز و زمستون میرم رو بیستم هر ماه :confused::joy:

2 Likes

عجب :thinking::joy:

2 Likes

دقیقن من:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

1 Likes

اره بابا رحم خود درگیری داره، تازه مورد هم دیده شد با سرد و گرم شدن هم عوض میشه اونایی که تو شهرشون بعضی روزا هوای چند تا فصل رو دارن:joy::joy:

2 Likes

منکه بعضی موقعها کهنزدیک پری شدنم هست سرما میخورم دور روز بعد اینکه پری میشم خوب میشه حالم:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

من نتنها توی تغییر فصل بلکه باقی روزای سال پریودیم بهم ریخته، الانم دو هفتست پری ام، خدا بخیر کنه، شوهرم میگه خون دونت پاره شده :expressionless:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.