بازی: چیستان

باهوشای مامی گپ را شناسایی کنید

سوال:
آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

نوار :thinking:

1 Likes

آآآآآآآآآآآآآآآآفررررررررررررین

1 Likes

رئیس می شید یا من بپرسم؟

بپرس عزیزم

اون چیه که وقتی میبینیش نمیخریش.
اگه هم بخریش نمیپوشیش.
اگه هم بپوشیش نمیبینیش؟

کسی نیست حدس بزنه ؟؟

کفن :thinking:

یس خخخخخ رئیس شدی تو بگو

1 Likes

من ندارم چیزی…شما بگو من پیدا کردم می زارم

ان چیست سوراخ های فراوانی دارد ولی اب را در خود نگه میدارد ؟؟

اسفنج

درسته :upside_down_face:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.