بازیییییییی

من یه کلمه میگم شما باهاش ضرب المثل که مد نظر منه بگید. هر کی درست گفت نفر بعدی رئیسه

1 Likes

یه ضرب المثل با (پا)

مد نظرت سخت ميشه. كلا اگر ضرب المثل با اون كلمه گفتيم قبول كن ديگه … :tulip::tulip::tulip::tulip:

1 Likes

عروس خانم پا بردار، اين پا و اون پا بردار
محله قديمي، خارسوت را خوب نگه دار
ضرب المثل نيست. شعر پاتختيه.
همينجوري 1 دفعه به ذهنم رسيد :rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

با دست پس ميزنه با پا پيش ميكشه

1 Likes

خخخخخخ

1 Likes

خخ چيه الان ضرب المثلم قبوله

1 Likes

بلههههههه

1 Likes

ممنونم

1 Likes

بنظرم همینه

2 Likes

ضرب المثل با " زين "

1 Likes

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

2 Likes

منظورم پا از گلیم دراز تر کردن بود. اما ضرب المثل شما هم قبول

1 Likes

نیلوفر جون شما یه کلمه یگو ما باهاش ضرب المثل بگیم

چشششم
گربه

1 Likes

گربه دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده

1 Likes

با (گرگ)

من این مد نظرم بود :point_down:
در دیزی بازه حیای گربه کجا رفته

1 Likes

خدا نسیب گرگ بیابون نکنه؟

توبه گرگ مرگه :joy:
چقد وسعت داره ضرب المثلا
شما یه کلمه بگو

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.